За филма

Мнения за филма и тези, които го правят

Tag: Бен Уитли

За престрелката, честността и почитта на Бен Уитли

Във всеки друг случай щях да изтрия езика си с кръв, да се разпадна в алегории и да се опитам да насоча читателя към филма по-красиво. Най-често този метод се оправдава - но не и днес. "Престрелката" на Бен Уитли не се занимава с флирт - защото тя няма представа за тях. От началото до края това е най-честният и ясен филм в целия свят. Е, ще бъде справедливо да се отнасяме към него съответно, какво ще кажете?

Прочетете повече

За "Високопревъзходната" и прогресивна лудост

Когато казват "изключете мозъка" - какво означават те? Как си представят това? Трябва ли да се преструвам, че съм зеленчук или какво? Как мога да заповядам на мозъка да не обработва информацията, която получава от сетивата? Между другото, тези чувства са не по-малко от пет в стандартния пакет - и това не е да се спомене вестибуларния апарат. Накратко, независимо дали искам или не, мозъкът не може да бъде изключен.

Прочетете повече

създаден с помощта на WordPress > Thread Starter: Anders Norén