За филма

Мнения за филма и тези, които го правят

Tag: Петър Федоров

За "ледоразбивач" и за връщане в СССР

Не ми липсва особено Scoop. И защо: аз съм роден в 85-та, когато Съюзът вече живееше до края си, и в него имаше все по-малко и по-малко добро (ако някога е съществувал). Въпреки това, въпреки малката ми възраст по това време, помня нещо от края на 80-те години. Опашките и общият дефицит - и най-вече тази депресия и униние на колосалните пропорции. Накратко, не ми липсва особено Scoop. Имаше по-добри времена.

Прочетете повече

За "Дуелист", който много се опитваше

Историческото кино е почти най-неблагодарното нещо, което може да бъде в света. Още по-нещастен директор, който замисли филма с претенция за историчност, само затюканният отличен ученик, който изпълнява домашното за хулигана, който седи на задния ред. Но училището, дори ако остави белези, ще бъде забравено някой ден. Но неговият режисьор ще помни целия си живот. И ако само той - заедно с него, тези спомени ще бъдат споделени от милиони хора. Така горко на него, ако къде nakosichit.

Прочетете повече

създаден с помощта на WordPress > Thread Starter: Anders Norén