За филма

Мнения за филма и тези, които го правят

Tag: Дан Лаустсен

За "Формата на водата" и много смела приказка

Ще ви разкажа за една приказка, която реши, че това е мястото в реалния свят. О, това е много смела приказка, изключително уверена в себе си; тя планира своето приключение дълго време, преди да направи първата стъпка. Виждате ли, тя трябваше да се увери, че ние напълно вярваме в нея - въпреки че беше изключително фантастична. Разбира се, ако бяхме на осем години, този разговор изобщо нямаше да се случи - но ние вече сме възрастни и ужасно, ужасно скучни. Можете ли да си представите как бедната приказка беше измъчвана от съмнения?

Прочетете повече

За "John Wick 2" и нова икона за стил

Така че, време е да изградя мина, по-умна и да изтласкам нещо изключително крепко, както често искат да правят филмовите критици. Например, колко е добро, когато директорите се учат от грешките си. След това трябва да седнете и да се усмихвате толкова смислено, знаете. Е, сякаш всички тайни на този свят принадлежат на мен и само на мен, и така да бъде, сега ще споделя нещо с цялата тази тълпа. Това е с теб.

Прочетете повече

създаден с помощта на WordPress > Thread Starter: Anders Norén